GoedeWaar.nl

1 december 203
GoedeWaar.nl biedt consumenten een eerlijke keuze

GoedeWaar.nl is een consumentenorganisatie die zich al meer dan 30 jaar inzet voor duurzaam consumeren.
GoedeWaar.nl onderzoekt de duurzaamheid van consumentenproducten, zodat consumenten een goede keuze kunnen maken in de winkelstraat.
Verantwoord koopgedrag is beter voor mens, dier, milieu. Het draagt bij aan duurzame ontwikkeling, eerlijke handel en armoedebestrijding.

Wat doet GoedeWaar.nl nog meer, naast onderzoek?

- GoedeWaar.nl communiceert de resultaten naar consumenten, het bedrijfsleven, de pers, de politiek en naar relevante maatschappelijke organisaties.
- GoedeWaar.nl verzamelt onderzoeksresultaten van anderen die voor jou relevant kunnen zijn.
- GoedeWaar.nl informeert consumenten over de duurzaamheid van producten, winkels en merken. Daarnaast geeft GoedeWaar.nl aan consumenten handvaten om meer te doen.
- GoedeWaar.nl vertegenwoordigt de duurzame consument in overleg-platforms met bedrijven, overheid en maatschappelijk middenveld, bijvoorbeeld op het gebied van transparantie wetgeving en ISO-normen voor duurzaamheid. GoedeWaar.nl is de belangenbehartiger voor de duurzame consument. Zowel in contact met de overheid in 'Den Haag' en 'Brussel' als in contact met branche-organisaties, overleg platforms met bedrijven, overheid en non-profit organisaties, zoals het MVO-Platform, ECCJ; de TCC, de CEH (Coalitie voor eerlijke handel), ISO26000.
- GoedeWaar.nl onderzoekt en vergelijkt de duurzaamheid van keurmerken en verschaft overzicht in het groeiend aanbod van keurmerken.
- GoedeWaar.nl draagt nieuwe en vergeten duurzaamheidscriteria aan in het maatschappelijk debat en neemt ze mee in vergelijkend onderzoek.

De impact van koopgedrag

Van de tienduizenden producten die te koop zijn in de winkelstraat, komt het overgrote deel uit landen waar duurzaamheid niet hoog in het vaandel staat. Dit roept veel vragen op bij consumenten. Onder welke arbeidsomstandigheden is mijn spijkerbroek gemaakt? Is het nodig chemicaliën te gebruiken bij de productie van katoen? GoedeWaar.nl gaat op zoek naar de antwoorden. Natuurlijk omdat de consument recht heeft op een eerlijke keuze, maar ook omdat het koopgedrag van bewuste consumenten bijdraagt aan duurzame ontwikkeling, eerlijke handel en armoedebestrijding.

Duurzame prikkels

Steeds meer mensen zijn geïnteresseerd in de achtergronden van de producten die ze dagelijks gebruiken en willen weten in hoeverre deze producten verantwoord zijn. GoedeWaar.nl verzamelt, analyseert en verspreidt informatie over de duurzaamheid van producten en productieprocessen. Het mes snijdt aan twee kanten. GoedeWaar.nl stimuleert bewust consumeren en de vraag naar verantwoord geproduceerde producten, waarmee tegelijkertijd ook bedrijven worden aangespoord tot verduurzaming. Met deze duurzame prikkels en de steun van onze achterban, draagt GoedeWaar.nl bij aan een duurzame samenleving.

www.goedewaar.nl
NEIDIG
Nieuwe Fluitersmaatscheweg 20
6871 JX Renkum

Mob: +31 (0) 644 238 908
info@neidig.nu
Winkelwagen
€ 0,00
»
Zoeken
»
Filter
1043